Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Funkcija [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] ili [View on TV] prerano se prekida.

  • Ako je nivo baterije prenizak, funkcija [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] ili [View on TV] može da se prekine prerano. Napunite komplet baterija pre korišćenja.