Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Ekran za snimanje se ne prikazuje glatko. Veza je prekinuta.

  • U zavisnosti od stanja signala, komunikacija između pametnog telefona i ovog proizvoda možda neće raditi pravilno. Smanjite rastojanje između ovog proizvoda i pametnog telefona.