Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Ni slika ni zvuk se ne reprodukuju na povezanom TV-u.

  • Slike nisu izlaz iz HDMI OUT priključka ovog proizvoda ako su u njima zapisani signali zaštite autorskih prava.