Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Slika se prikazuje iskrivljeno na TV-u sa prikazom 4:3.

  • To se dešava kada pregledate sliku na TV-u sa prikazom 4:3. Postavite [TV Type] pravilno i reprodukujte sliku.