Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Slike se ne kopiraju pravilno.

  • Ne možete da kopirate slike pomoću HDMI kabla.
  • AV kabl (prodaje se zasebno) nije pravilno povezan. Uverite se da je kabl povezan sa ulaznim priključkom uređaja.