Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Računar ne prepoznaje ovaj proizvod.

  • Iskopčajte sve USB uređaje iz USB priključka na računaru osim tastature, miša i ovog proizvoda
  • Iskopčajte ugrađeni USB kabl iz računara i ponovo pokrenite računar, a zatim ponovo povežite računar i ovaj proizvod u ispravnom redosledu.
  • Kada su i ugrađeni USB kabl i Multi/Mikro USB priključak ovog proizvoda istovremeno povezani sa spoljnim jedinicama, iskopčajte onaj koji nije povezan sa računarom.