Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Izbor stavki na LCD monitoru

Koristite višesmerni birač da izaberite stavke na LCD monitoru.

  1. Pomerite višesmerni birač u smeru /// da biste izabrali željenu stavku.
  2. Pritisnite sredinu kontrolnog dugmeta da dovršite izbor.