Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Korišćenje tastature

Kada je potrebno da se unese tekst, na LCD monitoru će se prikazati tastatura.

 1. Prebacite vrste znakova.

  Svaki put kada prebacite vrste znakova, oni se menjaju sledećim redosledom: slova abecede, brojevi i simboli.

 2. Tastatura

  Svaki put kada izaberete i unesete neki znak, prikazaće se znak koji ste uneli po redu.

  Na primer: Ako želite da unesete „abd

  Izaberite [abc] i pritisnite dugme jednom da se prikaže „a“, potom unesite „a“ pomoću dugmeta . Da biste uneli „b“ i „d“, pritisnite [abc] dvaput da biste prikazali „b“, a zatim pritisnite [def] jednom da biste prikazali „d“.

 3. Space

  Unosi se razmak.

 4. Polje za unos

  Ovde se prikazuju znakovi koje ste uneli. označava ograničenje dužine teksta.

 5. Pomeranje kursora

  Pomeranje kursora u polju za unos desno ili levo.

 6. Delete

  Brisanje znakova koji se nalaze ispred kursora.

 7. Biranje velikog ili malog slova za sledeći znak.

 8. Završetak

  Završavanje unosa.

Da biste otkazali unos, izaberite .