Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Reprodukcija MP4 filmova (HD film) (prebacivanje formata filma)

Format filma koji želite da reprodukujete ili uređujete može da se promeni na ekranu Event View.

  1. Pritisnite dugme (Prikaz slika) da biste ušli u režim reprodukcije.
  2. Izaberite format filma koji želite da reprodukujete od ili u gornjem desnom uglu LCD monitora.

    • Format filma koji želite da reprodukujete ili uređujete će biti promenjen.