Przewodnik pomocniczy

IC RecorderICD-PX333/PX333F

Jak korzystać

Przygotowanie

Opis części

Okno wyświetlacza

Zasilanie

Karta pamięci

Nastawianie zegara

Ustawianie języka

Wybór elementów na wyświetlaczu

HOLD

AVLS (system automatycznego ograniczania głośności)

Nagrywanie

Nagrywanie

Różne operacje/ustawienia

Używanie urządzeń zewnętrznych

Odtwarzanie (Playback)

Odtwarzanie (Playing)

Różne operacje/ustawienia

Ustawianie alarmu

Edytowanie

Kasowanie plików

Organizowanie plików

Znaczniki ścieżek

Dzielenie plików

Ochrona plików

Radio FM (tylko model ICD-PX333F)

Rejestrowanie stacji radiowych

Dostrajanie stacji radiowych

Nagrywanie audycji radiowych

Zmiana ustawień

Menu

Korzystanie z menu

Pozycje menu

Komputer

Używanie dyktafonu cyfrowego z komputerem

Oprogramowanie

Sound Organizer

Dane techniczne

Dane techniczne

Komunikaty

Informacje dotyczące użytkowania

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Prawa autorskie/ Znaki towarowe

Witryna internetowa pomocy