Personliga ljudsystemSRS-X5

Ladda USB-enheter, t.ex. smartphones

Du kan ladda en USB-enhet, t.ex. en smartphone, genom att ansluta den till högtalaren med en USB-kabel. När högtalaren endast drivs av det inbyggda batteriet kan du också ladda din smartphone via högtalarens inbyggda batteri.

 1. Anslut en USB-enhet, t.ex. en smartphone till DC OUT ONLY-porten (USB) via en USB-kabel (medföljer ej).

  När du ansluter högtalaren till ett vägguttag via nätadaptern (medföljer) börjar ansluten USB-enhet att laddas automatiskt.

  Om högtalaren endast strömsätts av det inbyggda batteriet, fortsätter du till steg 2.

 2. Starta högtalaren.

  -indikatorn (ström) lyser grön och en USB-enhet börjar laddas automatiskt.

OBS!

 • Om högtalaren endast strömsätts av det inbyggda batteriet stoppas uppladdningen av ansluten USB-enhet när högtalaren stängs av.
 • När CHARGE-indikatorn blinkar långsamt orange håller batteriets kapacitet på att ta slut och måste laddas. I detta läge kan inte högtalaren försörja andra enheter med ström.
 • Datakommunikation fungerar inte när en USB-kabel används.