Personliga ljudsystemSRS-X5

Slå på strömmen

  1. Tryck på -knappen (ström).

    -indikatorn (ström) lyser grön.

OBS!

  • Om CHARGE-indikatorn blinkar orange 3 gånger och slocknar när du startar högtalaren är batterikapaciteten slut och måste laddas.
  • När CHARGE-indikatorn blinkar långsamt orange håller batteriets kapacitet på att ta slut och måste laddas. I detta läge kan inte högtalaren försörja andra enheter med ström.