Personliga ljudsystemSRS-X5

Stänga av strömmen

  1. Tryck på -knappen (ström).

    -indikatorn (ström) slocknar.

Tips

  • Om du stänger av högtalaren när standbyfunktionen för BLUETOOTH är aktiverad lyser -indikatorn (ström) orange och högtalaren växlar till standbyläge för BLUETOOTH.