Personliga ljudsystemSRS-X5

Delar och kontroller

 1. CHARGE-indikator

 2. VOL-knappar (volym) -/+

 3. -knapp/indikator (ström)

 4. SOUND-knapp/indikator

 5. -knapp/indikator (BLUETOOTH) PAIRING

 6. AUDIO IN-knapp/indikator

 7. -knapp (samtal)

 8. Mikrofon

 9. N-märke

 10. DC OUT ONLY-port (USB)

 11. RESET-knapp

 12. AUDIO IN-uttag

 13. DC IN 12.5 V-uttag