Personliga ljudsystemSRS-X5

Om indikatorerna

CHARGE-indikator (orange)

Slocknar
Uppladdningen av högtalaren är genomförd.
Tänds (orange)
Högtalaren laddas.
Blinkar sakta (orange)
Det inbyggda batteriets kapacitet håller på att ta slut och det behöver laddas. I detta läge kan inte högtalaren försörja andra enheter med ström.
Blinkar tre gånger (orange) och slocknar
Om CHARGE-indikatorn blinkar orange tre gånger och slocknar när du startar högtalaren är batterikapaciteten slut och måste laddas. 

OBS!

  • Uppladdningen kanske genomförs för snabbt eller är inte möjlig i en extremt kall eller varm miljö eller så kanske högtalaren slutar fungera efter att CHARGE-indikatorn blinkat orange tre gånger. Detta är inte något fel.

-indikator (ström)

Slocknar
Högtalaren stängs av.
Tänds (grön)
Högtalaren startar.
Tänds (orange)
Högtalaren befinner sig i standbyläge för BLUETOOTH.
Blinkar en gång (grön)
Varje gång du trycker på VOL-knappen (volym) -/+ blinkar indikatorn en gång.
Blinkar tre gånger (grön)
Volymen är inställd till den lägsta eller högsta inställningen.

AUDIO IN-indikator

Tänds (vit)
Högtalaren befinner sig i AUDIO IN-läget.

-indikator (BLUETOOTH) PAIRING

Tänds (vit)
Högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
Blinkar snabbt (vit)
Högtalaren kopplas samman med en BLUETOOTH-enhet.
Blinkar (vit)
Högtalaren söker efter en BLUETOOTH-enhet att ansluta till.

SOUND-indikator

Slocknar
Du kan använda läget Clear Audio+ (Sony-rekommenderad ljudkvalitet). Detta läge är inställt som standard.
Tänds (vit)
Du kan använda surroundeffekten (hög).