Personliga ljudsystemSRS-X5

Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc.

Du kan använda högtalaren som ett vanligt trådbundet högtalarsystem genom att ansluta den bärbara ljudenheten etc. via en ljudkabel (medföljer ej).

 1. Anslut högtalaren till en enhet via en ljudkabel.
 2. Starta högtalaren.

  -indikatorn (ström) lyser grön.

 3. Tryck på AUDIO IN-knappen.

  AUDIO IN-indikatorn lyser vit och AUDIO IN-funktionen aktiveras.

 4. Slå på den anslutna enheten.
 5. Starta uppspelningen på den anslutna enheten och justera volymen.

  Justera volymen för den anslutna enheten till en lagom nivå.

 6. Tryck på VOL-knapparna (volym) -/+ för att justera volymen.

  När du trycker på VOL-knapparna (volym) -/+ blinkar -indikatorn (ström) grön en gång.

OBS!

 • När AUDIO IN-funktionen är aktiverad går det inte att använda handsfree-funktionen.