Personliga ljudsystemSRS-X5

Ansluta till en bärbar ljudenhet etc.

Se till att strömmen till enheten är avstängd innan anslutning sker.

  1. Anslut enheten till AUDIO IN-uttaget med en ljudkabel (medföljer ej).