Personliga ljudsystemSRS-X5

Knapparnas funktioner under ett telefonsamtal

Tillgängliga funktioner kan variera beroende på den profil som stöds av din BLUETOOTH-mobiltelefon. Även om profilen är den samma kan funktionerna variera beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen.

Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer din BLUETOOTH-mobiltelefon.

Standby

  • Tryck en gång på -knappen (samtal) för att starta röststyrd uppringning (endast för mobiltelefoner som är kompatibla med röststyrd uppringning).

  • Håll -knappen (samtal) intryckt i ungefär 2 sekunder för att ringa upp det telefonnummer du ringde senast.

Utgående samtal

  • Tryck en gång på -knappen (samtal) för att avbryta ett utgående samtal.

  • Håll -knappen (samtal) intryckt i ungefär 2 sekunder för att byta samtalsenhet mellan högtalaren och mobiltelefonen.

Inkommande samtal

  • Tryck en gång på -knappen (samtal) för att svara på ett samtal.

  • Håll -knappen (samtal) intryckt i ungefär 2 sekunder för att avvisa ett samtal.

Under samtal

  • Tryck en gång på -knappen (samtal) för att avsluta ett samtal.

  • Håll -knappen (samtal) intryckt i ungefär 2 sekunder för att byta samtalsenhet mellan högtalaren och mobiltelefonen.

OBS!

  • Återuppringningsfunktionen kanske inte fungerar som den ska beroende på din smartphone, handdatorn eller de program som finns installerade.