Personliga ljudsystemSRS-X5

Ta emot ett samtal

Du kan ringa ett handsfree-samtal med en BLUETOOTH-mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en BLUETOOTH-anslutning.

 • Om din BLUETOOTH-mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställer du in den på HFP.
 • Funktionerna kan skilja sig åt beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer din mobiltelefon.

Om ringsignalen

När du tar emot ett inkommande samtal hörs en ringsignal via högtalaren.

Ringsignalen varierar på följande sätt, beroende på din BLUETOOTH-mobiltelefon.

 • Ringsignal inställd på högtalaren
 • Ringsignal inställd på din BLUETOOTH-mobiltelefon
 • Ringsignal inställd på din BLUETOOTH-mobiltelefon som endast gäller för BLUETOOTH-anslutning
 1. Anslut högtalaren med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

  -indikatorn (BLUETOOTH) lyser vit när BLUETOOTH-anslutningen är upprättad.

 2. Tryck på -knappen (samtal) när du tar emot ett samtal.

  Prata i högtalarens mikrofon.

  När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs från högtalaren.

  Om ingen ringsignal hörs från högtalaren
  • Högtalaren kanske inte är ansluten till en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för BLUETOOTH-mobiltelefonen.
  • Växla samtalsenhet till högtalaren genom att trycka på -knappen (samtal) i ungefär 2 sekunder.
 3. Tryck på VOL-knapparna (volym) -/+ för att justera volymen.

  När du trycker på VOL-knapparna (volym) -/+ blinkar -indikatorn (ström) grön en gång.

  När du trycker på VOL-knapparna (volym) –/+ i den lägsta eller högsta volymnivån, blinkar -indikatorn (ström) grön tre gånger.

 4. Tryck på -knappen (samtal) för att avsluta ett samtal.

  Om du lyssnade på musik när du tog emot samtalet återupptas den när samtalet är slut.

Tips

 • Vissa BLUETOOTH-mobiltelefoner har prioritet för användning av handenhet när ett samtal tas emot. Vid HFP- eller HSP-anslutning, pratar du i högtalaren genom att hålla -knappen (samtal) intryckt i ungefär 2 sekunder eller genom att använda din BLUETOOTH-mobiltelefon.
 • Om du justerar volymen på högtalaren när du inte pratar, justeras uppspelningsvolymen.
 • Om den som ringer inte hör eller knappt hör din röst kan du prata direkt i mikrofonen på högtalaren.
 • Tryck på VOL-knapparna (volym) -/+ på högtalaren under ett samtal för att justera volymen. Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig på högtalaren.

OBS!

 • Ljudet under ett samtal matas endast ut i vänster högtalare. 
 • Uppspelningen kanske inte pausar när ett inkommande samtal tas emot beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
 • Använd en BLUETOOTH-mobiltelefon som är minst 50 cm från högtalaren. Det kan höras brus om högtalaren och BLUETOOTH-mobiltelefonen befinner sig för nära varandra.