Audio system til personlig lydSRS-X9

Sådan bruges

Kom godt i gang

Oversigt

Dele og knapper

Medfølgende dele

Strømkilde

SongPal

Om "SongPal"

Wi-Fi-netværksforbindelse

Enhedskontrol

Højttalerindstillinger

Afspille musik via hjemmenetværk

Vælge metode til oprettelse af forbindelse til netværk

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Afspille musik på en pc via netværksforbindelse (Windows 8 UI)

Afspille musik på en pc via netværksforbindelse (Windows 8)

Afspille musik på en pc via netværksforbindelse (Windows 7)

Afspille musik på en pc via netværksforbindelse (Windows Vista)

Afspille musik på en computer via netværksforbindelse (Mac)

Afspille musik på en iPhone/iPad/iPod via netværksforbindelse

Afspille musik på en Xperia via netværksforbindelse

Afspille musik via BLUETOOTH-forbindelse

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Afspille musik på en enhed via BLUETOOTH-forbindelse

Afspille musik via USB-forbindelse

Afspille musik på et USB-flashdrev via USB-forbindelse (USB-A)

Afspille musik på en iPhone/iPad/iPod via USB-forbindelse (USB-A)

Afspille musik på en walkman via USB-forbindelse (USB-A)

Afspille musik på en walkman, som understøtter høj opløsning, via USB-forbindelse (USB-B)

Afspille musik på en computer via USB-forbindelse (USB-B)

Afspille musik via tilslutning med lydkabel

Afspille musik på en bærbar lydenhed osv. via tilslutning med lydkabel (AUDIO IN)

Afspille musik på en Xperia

Vælge metode til oprettelse af forbindelse til netværk

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Afspille musik på en Xperia via netværksforbindelse

Afspille musik på en enhed via BLUETOOTH-forbindelse

Afspille musik på en bærbar lydenhed osv. via tilslutning med lydkabel (AUDIO IN)

Afspille musik på en smartphone

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Afspille musik på en enhed via BLUETOOTH-forbindelse

Afspille musik på en bærbar lydenhed osv. via tilslutning med lydkabel (AUDIO IN)

Afspille musik på en iPhone/iPad/iPod

Vælge metode til oprettelse af forbindelse til netværk

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Afspille musik på en iPhone/iPad/iPod via netværksforbindelse

Afspille musik på en iPhone/iPad/iPod via BLUETOOTH-forbindelse

Afspille musik på en iPhone/iPad/iPod via USB-forbindelse (USB-A)

Afspille musik på en bærbar lydenhed osv. via tilslutning med lydkabel (AUDIO IN)

Afspille musik på en walkman

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Afspille musik på en walkman via BLUETOOTH-forbindelse

Afspille musik på en walkman via USB-forbindelse (USB-A)

Afspille musik på en walkman, som understøtter høj opløsning, via USB-forbindelse (USB-B)

Afspille musik på en bærbar lydenhed osv. via tilslutning med lydkabel (AUDIO IN)

Afspille musik på en pc (Windows 8)

Vælge metode til oprettelse af forbindelse til netværk

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Afspille musik på en pc via netværksforbindelse (Windows 8 UI)

Afspille musik på en pc via netværksforbindelse (Windows 8)

Afspille musik på en pc via BLUETOOTH-forbindelse

Afspille musik på en computer via USB-forbindelse (USB-B)

Afspille musik på en pc (Windows 7)

Vælge metode til oprettelse af forbindelse til netværk

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Afspille musik på en pc via netværksforbindelse (Windows 7)

Afspille musik på en pc via BLUETOOTH-forbindelse

Afspille musik på en computer via USB-forbindelse (USB-B)

Afspille musik på en pc (Windows Vista)

Vælge metode til oprettelse af forbindelse til netværk

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Afspille musik på en pc via netværksforbindelse (Windows Vista)

Afspille musik på en pc via BLUETOOTH-forbindelse

Afspille musik på en computer via USB-forbindelse (USB-B)

Afspille musik på en Mac

Vælge metode til oprettelse af forbindelse til netværk

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder

Afspille musik på en computer via netværksforbindelse (Mac)

Afspille musik på en pc via BLUETOOTH-forbindelse

Afspille musik på en computer via USB-forbindelse (USB-B)

Afspille musik på et USB-flashdrev

Afspille musik på et USB-flashdrev via USB-forbindelse (USB-A)

Afspilning af filer med lyd i høj opløsning

Om filer med lyd i høj opløsning

Afspilning af filer med lyd i høj opløsning via et netværk

Afspille musik på et USB-flashdrev via USB-forbindelse (USB-A)

Afspille musik på en walkman, som understøtter høj opløsning, via USB-forbindelse (USB-B)

Afspille musik på en computer via USB-forbindelse (USB-B)

Oplysninger

Om indikatorer

Kompatibel enhed

Softwareopdatering

Wi-Fi-signalstyrke

Om standbyfunktioner

Bemærkninger om brug

Varemærker

Supportwebsite