Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Der høres støj

  • Musiknumrene på enheden kan være beskadigede. Slut enheden til en computer, og slet de beskadigede musiknumre. Brug Media Go eller Stifinder, når du bruger en Windows-computer, eller brug Finder, hvis du bruger en Mac-computer. Når du har slette musiknumrene, skal du overføre dem igen fra computeren til enheden. Når du overfører musiknumre, skal du kontrollere, at der ikke køres igangværende opgaver på computeren, før overførslen er fuldført. Ellers kan dataene blive beskadiget.
  • Hvis du afspiller musik på en smartphone, skal du indstille afspilningskvaliteten for Bluetooth-forbindelsen til at prioritere forbindelsen.