Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Navn på dele og knapper

I dette afsnit beskrives knapper og andre funktioner for den primære enhed.

 1. Blindfingermarkering (lille forhøjning)

  På høretelefonen til venstre øre findes en blindfingermarkering. Den kan bruges som udgangspunkt, når du kontrollerer, hvilken høretelefon der er højre eller venstre.

 2. Nakkebøjle

  Fastgør høretelefonerne ved at føre dem over ørerne.

 3. Ørepude

  Ørepuden kan tilpasses og ændres i størrelse og type (til svømning eller standard), så den passer til brugssituationen.

 4. Komponent til høretelefoner (*1)

  På købstidspunktet er pulsmåleren påsat justeringshætter i størrelse M.

 5. Knappen /MEMO (afspil/voicememo) (*2)

  Afspil og sæt musik på pause.

  Tryk på knappen, og hold den nede i ca. 2 sekunder for at optage et voicememo.

 6. Knappen (forrige)

  Gå til forrige musiknummer.

  Tryk på denne knap under træningen for at afspille musiknumre, der har et langsommere tempo, og reducere intensiteten af din øvelse.

 7. Knappen (næste)

  Gå til næste musiknummer.

  Tryk på denne knap under træningen for at afspille musiknumre, der har et hurtigere tempo, og øge intensiteten af din øvelse.

 8. Knappen START (start af træningsplan)

  Start træningen, eller sæt den på pause.

  Tryk på denne knap, og hold den nede i 2 sekunder under træning, eller mens træningen er sat på pause for at afslutte træningen.

 9. Indbygget GPS-antenne

  Dette område må ikke dækkes med hånden under GPS-positionering. Hvis du dækker over området, kan det påvirke GPS-signalets modtagelse.

 10. Stik

  Når tilslutningen sker via USB-holder (medfølger) i forbindelse med opladning, overførsel af musiknumre osv., skal der rettes ind efter USB-holderens stikområde. Hvis stikkene er våde eller snavsede, skal snavset eller fugten aftørres, før tilslutningen udføres. Ellers kan der opstå fejl.

 11. Pulsmålingsområde

  Forskellige indbyggede sensorer måler din puls, kropsstilling osv. under træningen.

 12. Knappen /SELECT (Bluetooth/omskifter)

  Når der er oprettet Bluetooth-forbindelse mellem enheden og din smartphone, kan du skifte mellem at afspille musiknumre fra enhedens interne hukommelse (Device Mode) eller afspille streamede musiknumre fra din smartphone via Bluetooth (Streaming Mode).

  Tryk på knappen, og hold den nede i ca. 2 sekunder for at aktivere/deaktivere Bluetooth-funktionen.

  Når du har deaktiveret Bluetooth-funktionen, skal knappen holdes nede i mindst 7 sekunder, før enheden skifter til parringstilstand.

 13. BLUETOOTH-LED

  LED'ens farve og blinkemønster angiver, om Bluetooth-funktionen er aktiveret, deaktiveret, indstillet til parring osv.

 14. Knappen VOL + (*2)/ - (lydstyrke)

  Juster lydstyrken for musik, ringetoner og telefonopkald.

 15. Knappen (power)/INFO (taleoplysninger)/LED'en POWER/OPERATION

  Tryk på knappen, og hold den nede i 3 sekunder for at tænde/slukke.

  Tryk på knappen, og hold den nede i 8 sekunder for at nulstille enheden.

  Tryk kort på knappen for at afspille oplysninger om din træningsplan.

  Når der er oprettet Bluetooth-forbindelse mellem enheden og din smartphone, kan du trykke på knappen for at besvare og afslutte indgående telefonopkald.

  LED'ens farve og blinkemønster angiver, om enheden er tændt, slukket osv.

 16. Indbygget Bluetooth-antenne

  Antennen må ikke dækkes med hånden, når der er oprettet Bluetooth-forbindelse. Hvis du dækker over antennen, kan det påvirke Bluetooth-forbindelsen.

 17. N-Mark

  Placer en NFC-kompatibel smartphone på mærket for at oprette Bluetooth-forbindelse.

 18. Indbygget mikrofon

(*1)Det er vigtigt at sætte justeringshætterne til pulsmåleren på for at opnå en stabil pulsmåling. Kontroller justeringsmetoden, og vælg de bedst egnede hætter. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Skifte justeringshætter til pulsmåler".

(*2) Dette er en blindfingermarkering (plustegnet (+) på knappen VOL er hævet). Brug denne markering som referencepunkt for betjening.