Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Aktivere/deaktivere Bluetooth-funktionen

Når der oprettes forbindelse til en smartphone, der allerede er parret, skal du aktivere Bluetooth-funktionen for enheden og din smartphone.

  1. Tænd enheden.
  2. Tryk på knappen () på højre side () af høretelefonerne, og hold den nede i 2 sekunder for at aktivere Bluetooth-funktionen.

    Talevejledningen "Bluetooth ON" høres, og LED'en () på højre side () af høretelefonerne blinker blåt to gange.

    Hvis du vil deaktivere Bluetooth-funktionen, skal du trykke på knappen igen () og holde den nede i 2 sekunder. Talevejledningen "Bluetooth OFF" høres, og LED'en () lyser blåt i ca. 2 sekunder, hvorefter den slukkes.

Tip!

  • Uanset, om Bluetooth-funktionen aktiveres eller deaktiveres, når enheden slukkes, bruges denne status igen, når enheden tændes. På købstidspunktet er Bluetooth-funktionen aktiveret.
  • Hvis du har en NFC-kompatibel smartphone, kan du tænde enheden og oprette en Bluetooth-forbindelse via One-touch.
  • Du kan reducere batteriforbruget ved at deaktivere Bluetooth-funktionen, når der ikke er oprettet forbindelse mellem enheden og en smartphone.

Bemærk!

  • Antennen til Bluetooth-kommunikation er indbygget i enheden. Når der oprettes forbindelse til en smartphone, kan det påvirke kommunikationen, hvis din hånd dækker over antennen () på den højre side () af høretelefonerne.