Отпечатване

Меню Home

Меню Home ви позволява да търсите съдържание, предоставя препоръки за съдържание и достъп до приложения и настройки. Възможно е наличните елементи да се различават в зависимост от региона/държавата и текущия екран.

Търсене

Можете да търсите различно съдържание с въвеждане на ключова дума за търсене, като използвате клавиатурата на екрана или с гласово въвеждане. Наличността на дистанционно управление с вграден микрофон зависи от вашия модел/регион/държава.

  1. Натиснете бутона HOME.
  2. Изберете иконата на микрофона в горната част на екрана.
  3. Въведете ключова дума за търсене, като я изговорите в микрофона на дистанционното управление или с натискане на бутона , и след това използвайте клавиатурата на екрана.

Прелистване за съдържание, приложения или други елементи

  1. Натиснете бутона HOME.
  2. Изберете желания елемент от желаната категория.

Списък с категории

Препоръки
Тази категория показва съдържание, основаващо се на вашата история.
[Препоръчани Приложения], [Приложения] и [Игри]
Следващите категории осигуряват достъп до приложения (например Видео, Албум, Музика и Дублиране на екрана) и игри.
[Входове]
Можете да изберете входен източник от списъка със свързани устройства и жакове (портове), например HDMI.
[Настройки]
Тази категория включва [Настройки], [Настройки за мрежата], [Таймери] и [Помощ].

Съвет

  • Ако свържете телевизора към Интернет, можете да получите достъп до различни мрежови услуги и функции.