Отпечатване

Използване на помощното ръководство

Помощното ръководство разяснява как да използвате този телевизор. За информация относно инсталирането на телевизора, можете също да видите Ръководство за настройка, както и Информация за продукта за описание на частите и спецификациите на телевизора.

В Помощното ръководство можете да прочетете желаната информация последователно или да търсите директно. За да търсите, изберете в горната част на екрана.

Версии на Помощното ръководство

За вашия телевизор има две версии на Помощното ръководство: Вградено помощно ръководство и Онлайн помощно ръководство. За да видите Онлайн помощното ръководство, вашият телевизор трябва да е свързан към интернет. За да превключите между вградената и онлайн версията, използвайте превключвателен бутон (А) в горната част на екрана. Можете да проверите кое Помощно ръководство е изведено в момента, като погледнете заглавието в горната част на екрана.

  1. Свържете телевизора към Интернет.
  2. Изберете (А), за да превключите версията на Помощното ръководство.

Забележка

  • За да използвате най-новите функции, описани в Помощното ръководство, може да е необходимо да актуализирате софтуера на телевизора. За подробности относно актуализиране на софтуерa вижте страницата Актуализации на софтуера.
  • Изображенията и илюстрациите, използвани в Помощното ръководство, могат да са различни в зависимост от модела на вашия телевизор.
  • Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предупреждение.

Съвет

  • За да видите дали вашият телевизор има някоя от функциите, описани в Помощното ръководство, вижте хартиеното ръководство или в продуктовия каталог на Sony.
  • Това Помощно ръководство е написано за всички региони/държави. Някои от описанията, съдържащи се в това Помощно ръководство, не се прилагат за някои региони и държави.