Отпечатване

Понякога качеството на поточното видео е лошо.

  • Качеството зависи от оригиналното видео, предоставяно от доставчика на видео съдържание, и от скоростта на връзката ви.
  • Качеството на безжичната мрежова връзка зависи от разстоянието или препятствията (напр. стена) между телевизора и безжичния рутер (точка за достъп), влиянието на околната среда и качеството на безжичния рутер (точка за достъп). В този случай използвайте кабелна връзка към Интернет или опитайте 5GHz честотна лента.
  • 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер (точка за достъп) само като използва 2,4GHz честотна лента.