Отпечатване

Добро качество на картината, но няма звук при интернет видео съдържание.

  • Качеството зависи от оригиналното видео, предоставяно от доставчика на видео съдържание, и от скоростта на връзката ви.
  • Поради природата на интернет видеото, не всяко видео съдържа звук.