Отпечатване

Приложенията са недостъпни.

  • Проверете дали LAN кабелът или захранващият кабел на рутера/модема* са правилно свързани.
    * Вашият рутер/модем трябва да е настроен предварително за връзка с Интернет. Свържете се с интернет доставчика относно настройките на рутера/модема.
  • Опитайте да използвате тези приложения по-късно. Сървърът на доставчика на приложението може да не работи.