Drukuj

Wyświetlanie treści z urządzenia przenośnego na telewizorze za pomocą aplikacji Google Cast

Funkcja Google Cast umożliwia bezprzewodowe przesyłanie treści z ulubionych witryn i aplikacji na ekran telewizora, bezpośrednio z komputera lub urządzenia przenośnego.

  1. Podłącz urządzenie przenośne, na przykład smartfon lub tablet, do tej samej sieci domowej, do której jest podłączony telewizor.
  2. Uruchom aplikację obsługiwaną przez Google Cast na urządzeniu przenośnym.
  3. Wybierz ikonę (Cast) w aplikacji.
    Ekran urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

Uwaga

  • Korzystanie z funkcji Google Cast wymaga połączenia z Internetem.