Drukuj

Menu główne

Menu główne umożliwia wyszukiwanie treści, zawiera rekomendacje dotyczące treści i zapewnia dostęp do aplikacji i ustawień. Dostępne pozycje różnią się w zależności od regionu/kraju i wybranego ekranu.

Wyszukiwanie

Możesz wyszukiwać różne treści, wprowadzając szukane słowa kluczowe za pomocą klawiatury ekranowej lub głosowo. Dostępność pilota z wbudowanym mikrofonem zależy od modelu/regionu/kraju.

  1. Naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz ikonę mikrofonu w górnej części ekranu.
  3. Wprowadź szukane słowo kluczowe, mówiąc do mikrofonu w pilocie lub naciskając przycisk i korzystając z klawiatury ekranowej.

Przeglądanie treści, aplikacji i innych pozycji

  1. Naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz żądaną pozycję w odpowiedniej kategorii.

Lista kategorii

Rekomendacje
Ta kategoria wyświetla treści na podstawie historii przeglądania.
[Polecane Aplikacje], [Aplikacje] i [Gry]
Te kategorie zapewniają dostęp do aplikacji (takich jak Wideo, Album, Muzyka i Kopia ekranu) oraz gier.
[Wejścia]
Możesz wybrać źródło sygnału z listy podłączonych urządzeń i gniazd (złączy), takich jak HDMI.
[Ustawienia]
Ta kategoria obejmuje [Ustawienia], [Ustawienia sieci], [Timery] i [Pomoc].

Wskazówka

  • Podłączając telewizor do Internetu, możesz korzystać z różnych funkcji i usług sieciowych.