Tlač

Hlavná ponuka

Hlavná ponuka umožňuje vyhľadávanie obsahu, poskytuje odporúčania týkajúce sa obsahu a prístup k aplikáciám a nastaveniam. Dostupné položky sa líšia v závislosti od oblasti/krajiny a momentálne zobrazenej obrazovky.

Vyhľadávanie

Zadaním kľúčového slova pomocou klávesnice na obrazovke alebo hlasom môžete vyhľadávať rôzny obsah. Dostupnosť diaľkového ovládača so vstavaným mikrofónom závisí od vášho modelu/regiónu/krajiny.

  1. Stlačte tlačidlo HOME.
  2. Vyberte ikonu mikrofónu v hornej časti obrazovky.
  3. Hľadané kľúčové slovo povedzte do mikrofónu na diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo a použite klávesnicu na obrazovke.

Prehľadávanie obsahu, aplikácií alebo iných položiek

  1. Stlačte tlačidlo HOME.
  2. Vyberte požadovanú položku v požadovanej kategórii.

Zoznam kategórii

Odporúčania
V tejto kategórii je uvedený obsah založený na vašej histórii.
[vybrané aplikácie], [Aplikácie] a [Games]
V týchto kategóriách je prístup k aplikáciám (ako napr. Video, Album, Hudba, a Zrkadlenie obrazovky) a hry.
[Vstupy]
Zdroj vstupu môžete vybrať zo zoznamu pripojených zariadení a konektorov, napríklad HDMI.
[Nastavenia]
Táto kategória zahŕňa [Nastavenia], [Nastavenia siete], [Časovače] a [Pomocník].

Tip

  • Pripojením TV prijímača na internet získate prístup k rôznym funkciám, napríklad k sieťovým službám.