พิมพ์

การติดตั้งแอปจาก Google Play Store

ท่านสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นจาก Google Play Store มายังทีวี เช่นเดียวกับในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถติดตั้งแอปได้เฉพาะที่รองรับกับ TV เท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต
 • ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและบัญชี Google ในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นจาก Google Play Store

คำแนะนำ

 • หากท่านไม่มีบัญชี Google หรือต้องการสร้างบัญชีร่วม ให้สร้างบัญชีใหม่โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปนี้
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  เว็บไซต์ข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท้องที่/ประเทศของท่าน นอกจากนี้ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่โฮมเพจ Google
 • เราแนะนำให้ท่านสร้างบัญชี Google บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ
 1. กดปุ่ม HOME แล้วเลือก (ไอคอน แอป) จากโฮมเมนู จากนั้นเลือก Google Play Store จากรายการแอป
  หากรีโมทคอนโทรลที่ให้มานั้นมีปุ่ม APPS คุณสามารถกดปุ่ม APPS เพื่อให้แสดงรายการแอปได้
 2. เลือกแอปที่จะติดตั้ง

หลังจากการดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นจะติดตั้งและเพิ่มโดยอัตโนมัติ ไอคอนของแอพพลิเคชั่นจะปรากฏในรายการแอพที่ติดตั้งแล้ว ทำให้ท่านสามารถเข้าใช้งานได้

เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่ต้องเสียเงิน

Google Play Store มีทั้งแอพพลิเคชั่นฟรีและแอพพลิเคชั่นที่ต้องเสียเงิน การซื้อแอพพลิเคชั่นที่ต้องเสียเงิน จำเป็นต้องใช้รหัสบัตรของขวัญ Google Play หรือข้อมูลบัตรเครดิต ท่านสามารถซื้อบัตรของขวัญ Google Play ได้จากผู้ค้าปลีกต่างๆ

การลบแอพพลิเคชั่น

 1. กดปุ่ม HOME แล้วเลือก (ไอคอน แอป) จากโฮมเมนู เลือก Google Play Store จากรายการแอป แล้วเลือก แอปของฉัน
  หากรีโมทคอนโทรลที่ให้มานั้นมีปุ่ม APPS คุณสามารถกดปุ่ม APPS เพื่อให้แสดงรายการแอปได้
 2. เลือกแอพพลิเคชั่นที่ต้องการลบ และจากนั้นถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น