พิมพ์

การดูสื่ออินเตอร์เน็ต

ท่านสามารถใช้บริการวิดีโอสตรีม เช่น YouTube™ และ Netflix เพื่อดูเนื้อหาในอินเตอร์เน็ตได้ บริการที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเทศและท้องที่ของท่าน ท่านสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้โดยการเลือกสัญลักษณ์ของบริการเหล่านี้ในโฮมเมนู

หมายเหตุ

  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำเป็นสำหรับการดูเนื้อหาในอินเตอร์เน็ต