พิมพ์

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

ให้ตรวจสอบว่าทีวีทำงานตามปกติหรือไม่

ให้ตรวจสอบว่ารีโมทคอนโทรลทำงานได้ตามปกติหรือไม่

 • หันรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบริเวณด้านหน้าของทีวี
 • ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ที่บริเวณเซ็นเซอร์รีโมท
 • แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์อาจรบกวนการทำงานของรีโมทคอนโทรล ทดลองปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของแบตเตอรี่ตรงกับสัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ในช่องบรรจุแบตเตอรี่
 • แบตเตอรี่อาจมีพลังงานต่ำ ถอดฝาครอบรีโมทคอนโทรลออกและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
  • แบบเลื่อน
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • แบบกด-ปล่อย
   Illustration of how to remove the remote control cover

หมายเหตุ

 • มีรีโมทคอนโทรลบลูทูธซึ่งจับคู่กับทีวีมาให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ ระหว่างการจัดส่ง จะไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรลที่จับคู่ซึ่งให้มาด้วยควบคุมทีวีเครื่องอื่นได้ ในการตรวจสอบการทำงานของรีโมทคอนโทรล ให้ใช้ทีวีที่จับคู่กับรีโมทที่ให้มา

การรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล

หากรีโมทคอนโทรลทำงานไม่ถูกต้องเนื่องจากหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ไม่ดีหรือมีไฟฟ้าสถิตย์ อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยทำการรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล

 1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดของรีโมทคอนโทรลประมาณสามวินาที
 3. ใส่แบตเตอรี่ใหม่ลงในรีโมทคอนโทรล

หากปัญหายังคงอยู่ โปรดดูที่หน้า หากจำเป็นต้องตั้งค่าทีวีใหม่ทั้งหมด (เปิดใหม่อีกครั้ง) และ คำถามที่ถูกถามบ่อยสำหรับการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ

 • เมื่อท่านถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กทีวีอีกครั้ง ท่านอาจไม่สามารถเปิดทีวีได้ชั่วขณะแม้ว่าท่านจะกดปุ่มเปิดปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี เนื่องจากการ เริ่มต้น ระบบจำเป็นต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง รอเป็นเวลา 10 ถึง 20 วินาที จากนั้นให้ทดลองอีกครั้ง
 • เมื่อคุณไม่สามารถค้นหาโดยใช้เสียงของคุณให้เปิดใช้งานปุ่ม (ไมโครโฟน) โดยการกดปุ่ม HOME และเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่ารีโมทคอนโทรลแผงสัมผัส]/ [รีโมทสั่งงานด้วยเสียง]
  การตั้งค่าที่แสดงจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ