Udskriv

Tv'et tænder ikke.

Udfør procedurerne i nedenstående rækkefølge, til problemet er løst.

1. Kontroller, om tv'et kan tændes med fjernbetjeningen.

Ret fjernbetjeningen mod sensoren på forsiden af tv'et, og tryk på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen.
Kontroller, om tv'et tændes, eller om belysnings-LED'en lyser.
Hvis belysnings-LED'en lyser, men tv'et ikke tændes, skal du prøve at nulstille (genstarte) tv'et.

2. Kontroller, om tv'et kan tændes med tænd-/slukknappen på tv'et.

Tryk på tænd-/slukknappen på tv'et, og kontroller, om tv'et tændes. Tænd-/slukknappen sidder på siden eller bag på tv'et.
Se Referencevejledning for tv'et for at få oplysninger.
Hvis tv'et tændes på denne måde, kan der være et problem med fjernbetjeningen. Se følgende emne.

3. Tag netledningen ud.

Træk tv'ets netledning ud af stikkontakten. Tryk derefter på tænd-/slukknappen på tv'et, vent 2 minutter, og sæt netledningen i stikkontakten igen.

Tip

  • Når du tager tv-stikket ud og sætter det i igen, tændes tv'et muligvis ikke med det samme, når du trykker på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et. Dette skyldes, at det tager tid at initialisere systemet. Vent ca. 10 til 20 sekunder, og forsøg igen.