Skriv ut

[Titta på TV]

  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Kanaler]
Konfigurerar inställningarna för mottagning av sändningsprogram. Du kan också konfigurera inställningarna för mottagning av satellitprogram.
Ställa in digitala kanaler
Ta emot digitala sändningar
Ställa in satellit
Ta emot satellitsändningar (endast satellitkompatibla modeller)
Sortera kanaler eller redigera programlistan
Sortera kanaler eller redigera programlistan
[Föräldrakontroll]
Konfigurerar barnlåsinställningar för sändningar och andra alternativ.
[Externa ingångar]
Konfigurerar inställningarna för externa ingångar och BRAVIA Sync.
För mer information om BRAVIA Sync, se BRAVIA Sync-kompatibla enheter.
[Inställn. för inspelningsenhet]
Konfigurerar inställningarna för USB-hårddiskar för inspelning. (Alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på modell/region/land.)