พิมพ์

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Google Play

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Google Play มายังทีวี เช่นเดียวกับในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะแอพพลิเคชั่นที่รองรับกับทีวีเท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต
 • ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและบัญชี Google ในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Google Play

คำแนะนำ

 • หากท่านไม่มีบัญชี Google หรือต้องการสร้างบัญชีร่วม ให้สร้างบัญชีใหม่โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปนี้
  https://accounts.google.com/signup
  เว็บไซต์ข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท้องที่/ประเทศของท่าน นอกจากนี้ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่โฮมเพจ Google
 • เราแนะนำให้ท่านสร้างบัญชี Google บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ
 1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [Google Play Store] ภายใต้ [แอป]
 2. ในการติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้เลือกแอพพลิเคชั่นที่ท่านต้องการดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นจะเริ่มการดาวน์โหลด

หลังจากการดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นจะติดตั้งและเพิ่มโดยอัตโนมัติ ไอคอนของแอพพลิเคชั่นจะปรากฏที่โฮมเมนู ทำให้ท่านสามารถเข้าใช้งานได้

เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่ต้องเสียเงิน

Google Playมีทั้งแอพพลิเคชั่นฟรีและแอพพลิเคชั่นที่ต้องเสียเงิน การซื้อแอพพลิเคชั่นที่ต้องเสียเงิน จำเป็นต้องใช้รหัสบัตรของขวัญ Google Play หรือข้อมูลบัตรเครดิต ท่านสามารถซื้อบัตรของขวัญ Google Play ได้จากผู้ค้าปลีกต่างๆ

การลบแอพพลิเคชั่น

 1. กดปุ่ม HOME เลือก [Google Play Store] ภายใต้ [แอป] จากนั้นเลือก [แอปของฉัน]
 2. เลือกแอพพลิเคชั่นที่ต้องการลบ และจากนั้นถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น