พิมพ์

การใช้ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อทีวีกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่าย

อุปกรณ์ LAN ไร้สายในเครื่องช่วยให้ท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงผ่านเครือข่ายได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณใดๆ

 1. คอมพิวเตอร์
 2. เร้าท์เตอร์ไร้สาย
 3. โมเด็ม
 4. อินเทอร์เน็ต
 1. ตั้งค่าเร้าท์เตอร์ไร้สายของท่าน
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือการใช้งานของเร้าท์เตอร์ไร้สายของท่าน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
 2. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [การตั้งค่าเครือข่าย] — [แบบง่าย]
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
  หากทีวีของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่าย โปรดดูที่เพจ ทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต/เครือข่าย

หากต้องการปิด LAN ไร้สายในเครื่อง

การปิดใช้งาน [บิวท์อิน Wi‑Fi] ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์] — [บิวท์อิน Wi‑Fi]

คำแนะนำ

 • การเล่นวิดีโอสตรีมอย่างราบรื่น:
  • เปลี่ยนการตั้งค่าเร้าท์เตอร์ไร้สายของท่านเป็นมาตรฐานระบบเครือข่ายความเร็วสูง เช่น 802.11n หากสามารถทำได้
   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ดูคู่มือการใช้งานของเร้าท์เตอร์ไร้สายของท่าน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
  • หากขั้นตอนด้านบนไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของเร้าท์เตอร์ไร้สายของท่านเป็น 5GHz ซึ่งอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอสตรีม
  • แถบคลื่นความถี่ 5GHz อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับท้องที่/ประเทศของท่าน หากไม่มีการรองรับแถบคลื่นความถี่ 5GHz จะสามารถเชื่อมต่อทีวีกับเร้าท์เตอร์ไร้สายได้โดยใช้แถบคลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น
 • การใช้ความปลอดภัย WEP กับเร้าท์เตอร์ไร้สาย ให้เลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [การตั้งค่าเครือข่าย] — [แบบง่าย] — [Wi‑Fi] — [เชื่อมต่อโดยค้นหาในรายการ]

หมายเหตุ

 • การตั้งค่าที่้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเร้าท์เตอร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้งานที่ได้มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือที่ให้มากับเร้าท์เตอร์ ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
 • หากท่านเลือกตัวเลือก [แสดงรหัสผ่าน] ในหน้าจอป้อนรหัสผ่าน รหัสผ่านที่แสดงอยู่นั้นอาจถูกผู้อื่นเห็นได้