พิมพ์

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN

การเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สายจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายที่บ้านได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายที่บ้านผ่านเร้าท์เตอร์

คำแนะนำ

 • หากท่านใช้โมเด็มที่มีฟังก์ชั่นเร้าท์เตอร์ ท่านไม่จำเป็นต้องเตรียมเร้าท์เตอร์แยกต่างหาก สอบถามผู้ให้บริการของท่านสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของโมเด็มของท่าน
 1. สาย LAN
 2. คอมพิวเตอร์
 3. เร้าท์เตอร์
 4. โมเด็ม
 5. อินเทอร์เน็ต
 1. การตั้งค่าเร้าท์เตอร์ LAN ของท่าน
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือการใช้งานของเร้าท์เตอร์ LAN ของท่าน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)
 2. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [การตั้งค่าเครือข่าย] — [แบบง่าย]
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

 • การตั้งค่าที่้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเร้าท์เตอร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้งานที่ได้มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือที่ให้มากับเร้าท์เตอร์ ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตั้งค่าเครือข่าย (ผู้ดูแลระบบเครือข่าย)