พิมพ์

การใช้งานคุณสมบัติต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync

[รายการซิงโครไนซ์] ใช้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Syncจากทีวีเป็นหลัก
กดปุ่ม ACTION MENU และเลือก [รายการซิงโครไนซ์]

เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD

 • เปิดเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD โดยอัตโนมัติและเปลี่ยนสัญญาณเข้าไปยังเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD เมื่อท่านเลือกจากโฮมเมนูหรือรายการซิงโครไนซ์
 • เปิดทีวีโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนสัญญาณเข้าไปยังเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD ที่เชื่อมต่ออยู่ เมื่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD เริ่มทำงาน
 • ปิดเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD ที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านปิดทีวี
 • ควบคุมการทำงานของเมนู (ปุ่ม / / / ), การเล่น (เช่น ปุ่ม ) และการเลือกช่องของเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD ที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านรีโมทคอนโทรลของทีวี

AV รีซีฟเวอร์

 • เปิด AV รีซีฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนสัญญาณเสียงออกจากลำโพง TV ไปยังชุดเครื่องเสียงเมื่อท่านเปิด TV ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่ท่านเคยใช้ AV รีซีฟเวอร์รับสัญญาณเสียงจาก TV เท่านั้น
 • เมื่อเปิด AV รีซีฟเวอร์ในขณะที่ TV เปิดอยู่ สัญญาณเสียงจะถูกส่งไปยัง AV รีซีฟเวอร์โดยอัตโนมัติ
 • ปิด AV รีซีฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิด TV
 • ปรับระดับเสียง (ปุ่ม Volume+/–) และปิดเสียง (ปุ่ม Muting) ของ AV รีซีฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านรีโมทคอนโทรลของ TV

กล้องถ่ายวิดีโอ

 • เปิดทีวีและเปลี่ยนสัญญาณเข้าไปยังกล้องวิดีโอที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดกล้อง
 • ปิดกล้องถ่ายวิดีโอที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดทีวี
 • ควบคุมการทำงานของเมนู (ปุ่ม / / / ), การเล่น (เช่น ปุ่ม ) ของกล้องวิดีโอที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านรีโมทคอนโทรลของทีวี

หมายเหตุ

 • การควบคุม BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) สามารถใช้งานได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync ที่เชื่อมต่ออยู่ซึ่งมีโลโก้ BRAVIA Sync