พิมพ์

การแสดงหน้าจอของสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตบนทีวีโดยใช้ฟังก์ชั่นการสะท้อนหน้าจอ

ท่านสามารถแสดงหน้าจอของอุปกรณ์มือถือบนทีวีเพื่อรับชมภาพถ่าย, วิดีโอ หรือเว็บไซต์

คุณสมบัติ “การสะท้อนหน้าจอ” ใช้เทคโนโลยี Miracast ในการแสดงหน้าจอของอุปกรณ์ที่รองรับบนทีวี ไม่จำเป็นต้องใช้เร้าท์เตอร์ไร้สายเพื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้

 1. สมาร์ทโฟน
 2. แท็บเล็ต
 3. คอมพิวเตอร์
 1. กดปุ่ม จากนั้นเลือก [การสะท้อนหน้าจอ]
 2. ใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับการสะท้อนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกับทีวี
  เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีแล้ว หน้าจอที่แสดงบนอุปกรณ์จะแสดงบนทีวีเช่นกัน
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของท่าน

หมายเหตุ

 • ในขณะที่หน้าจอพร้อมใช้งานสำหรับฟังก์ชั่นการสะท้อนหน้าจอปรากฏขึ้น การเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างทีวีกับเร้าท์เตอร์ไร้สายจะถูกตัดการเชื่อมต่อ ดังนั้นการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตจะหยุดลง

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถปรับการตั้งค่าขั้นสูงของการสะท้อนหน้าจอโดยการกดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [Wi‑Fi Direct] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์]