พิมพ์

ไม่สามารถเปิด TV ได้

ทำตามขั้นตอนตามลำดับด้านล่างจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้

1. ตรวจสอบว่าเปิด TV ด้วยรีโมทคอนโทรลได้หรือไม่

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์ที่ด้านหน้าของ TV และกดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรล
ตรวจสอบว่า TV เปิดหรือไฟ LED ส่องสว่างขึ้นหรือไม่
หากไฟ LED ส่องสว่างขึ้นแต่ TV ไม่เปิด ให้ลองรีเซ็ต TV (เปิดใหม่อีกครั้ง)

2. ตรวจสอบว่าเปิด TV ด้วยปุ่มเปิด/ปิดบน TV ได้หรือไม่

กดปุ่มเปิด/ปิดบน TV และตรวจสอบว่า TV เปิดอยู่หรือไม่ ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอยู่ที่ด้านข้างหรือด้านหลังของ TV
สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ คู่มืออ้างอิง ของ TV
หาก TV เปิดเครื่องตามขั้นตอนนี้ อาจเกิดปัญหากับรีโมทคอนโทรล โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้

3. ถอดปลั๊กไฟ AC (สายหลัก) และรอ 2 นาที (3 นาทีสำหรับรุ่นที่ติดตั้งแผง OLED)

ถอดปลั๊กไฟ TV (สายหลัก) ออกจากเต้าเสียบไฟและรอ 2 นาที (3 นาทีสำหรับรุ่นที่ติดตั้งแผง OLED) จากนั้นเสียบสายไฟ (สายหลัก) กลับเข้าไปในเต้าเสียบไฟฟ้า หลังจาก 20 วินาทีให้กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือ TV

คำแนะนำ

  • เมื่อท่านถอดปลั๊กและเสียบปลั๊ก TV อีกครั้ง ท่านอาจไม่สามารถเปิด TV ได้ชั่วขณะแม้ว่าท่านจะกดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือ TV เนื่องจากการ เริ่มต้น ระบบจำเป็นต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง รอเป็นเวลา 10 ถึง 20 วินาที จากนั้นให้ทดลองอีกครั้ง