พิมพ์

ทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Miracast หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสะท้อนหน้าจอ

  • หากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Miracast (เช่น แล็ปท็อป) ล้มเหลว ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การสะท้อนหน้าจอ] เพื่อแสดงหน้าจอพร้อมใช้งานสำหรับฟังก์ชั่นการสะท้อนหน้าจอและลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
  • หากท่านกำลังใช้งาน การสะท้อนหน้าจอ กับอุปกรณ์ตัวอื่น ให้ปิดใช้งาน การสะท้อนหน้าจอ ก่อนและลองอีกครั้ง
  • หากอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับ 5GHz และท่านตั้งค่าตัวเลือก [การตั้งค่าย่านความถี่] เป็น [อัตโนมัติ (ย่าน 5GHz)] ให้ลองเปลี่ยนเป็น [อัตโนมัติ]