Štampanje

Pregled medija na Internetu

Za gledanje sadržaja na Internetu možete koristiti servise za reprodukciju video materijala kao što su YouTube i Netflix. Dostupni servisi se razlikuju u zavisnosti od vaše zemlje i regiona. Ove servise možete pokrenuti izborom njihovih naslova u Glavnom meniju.

Napomena

  • Za gledanje sadržaja na Internetu neophodna je veza sa Internetom.