Štampanje

Povezivanje na mrežu pomoću LAN kabla

Povezivanje na mrežu pomoću LAN kabla

Žična LAN veza vam omogućava da pristupite internetu i svojoj kućnoj mreži.

Obavezno se povežite na internet ili kućnu mrežu putem rutera.

Savet

 • Ako koristite modem sa funkcijom rutera, nije neophodno da pripremite poseban ruter. Za informacije o specifikacijama vašeg modema obratite se svom pružaocu usluga interneta.
 1. LAN kabl
 2. Računar
 3. Ruter
 4. Modem
 5. Internet
 1. Podesite svoj LAN ruter.
  Za detalje pogledajte priručnik sa uputstvima svog LAN rutera ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
 2. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje mreže] — [Lako].
 3. Sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Napomena

 • Neophodna podešavanja vezana za mrežu mogu varirati u zavisnosti od dobavljača internet usluge ili rutera. Za detalje, pogledajte priručnike sa uputstvima koje je obezbedio dobavljač internet usluge ili ona koja su isporučena uz vaš ruter. Takođe možete da se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).