Štampanje

Upotreba Wi-Fi za povezivanje TV-a na Internet/mrežu

Ugrađeni bežični LAN uređaj vam omogućava da pristupate internetu i uživate u prednostima umrežavanja u okruženju bez plaćanja naknade kablovskom operateru.

 1. Računar
 2. Bežični ruter
 3. Modem
 4. Internet
 1. Podesite svoj bežični ruter.
  Za detalje pogledajte priručnik sa uputstvima svog bežičnog rutera ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
 2. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje mreže] — [Lako].
 3. Sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
  Ako vaš TV ne može da se poveže na Internet/mrežu pogledajte stranicu TV ne može da se poveže na Internet/mrežu..

Da biste isključili ugrađeni bežični LAN

Da biste onemogućili [Ugrađeni Wi‑Fi], pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Ugrađeni Wi‑Fi].

Savet

 • Za glatko video reprodukovanje:
  • Ako je moguće, promenite podešavanje vašeg bežičnog rutera na mrežni standard velike brzine kao što je 802.11n .
   Za detalje o tome kako da se promeni podešavanje, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg bežičnog rutera ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
  • Ako gore navedena procedura ne dovede do poboljšanja, promenite podešavanje vašeg bežičnog rutera na 5 GHz, što može da pomogne da se poboljša kvalitet video reprodukovanja.
  • Propusni opseg od 5 GHz možda neće biti podržan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Ako propusni opseg od 5 GHz nije podržan, TV se može povezati sa bežičnim ruterom korišćenjem propusnog opsega od 2,4 GHz.
 • Da biste koristili WEP bezbednost sa bežičnim ruterom, izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje mreže] — [Lako] — [Wi‑Fi] — [Poveži pomoću skenirane liste].

Napomena

 • Neophodna podešavanja vezana za mrežu mogu varirati u zavisnosti od dobavljača internet usluge ili rutera. Za detalje, pogledajte priručnike sa uputstvima koje je obezbedio dobavljač internet usluge ili ona koja su isporučena uz vaš ruter. Takođe možete da se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
 • Ako izaberete opciju [Prikaži lozinku] na ekranu za unos lozinke, izloženu lozinku mogu da vide drugi pojedinci.