Štampanje

Uživanje u sadržajima sa vašeg mobilnog uređaja na TV-u pomoću Google Cast

Google Cast vam omogućava da sadržaje sa vaših omiljenih veb stranica i aplikacija emitujete bežično na vašem TV-u, direktno sa vašeg računara ili mobilnog uređaja.

  1. Povežite mobilni uređaj kao što je pametni telefon ili tablet sa istom kućnom mrežom na koju je povezan TV.
  2. Pokrenite podržanu aplikaciju „Google Cast“ na mobilnom uređaju.
  3. Odaberite ikonu (emitovanje) na aplikaciji.
    Na TV-u se prikazuje ekran mobilnog telefona.

Napomena

  • Za upotrebu Google Cast-a neophodna je veza sa Internetom.