Štampanje

Samodijagnostika

Proverite da li TV radi ispravno.

  • Pritisnite taster HELP, a zatim izaberite [Samodijagnostika] ili [Dijagnoza problema] — [Samodijagnostika].
    [Samodijagnostika] će se pokrenuti.

Savet

Sledeće simptome takođe možete proveriti u [Dijagnoza problema].

  • [Problemi sa povezivanjem na internet.]
  • [Simptomi na spoljnim uređajima]
  • [Problemi sa slikom/zvukom]

Ako problem nastavi da se javlja, pokušajte sledeće.