Štampanje

Ne možete da gledate digitalne kanale.

  • Pitajte lokalnog instalatera da li se digitalni prenosi pružaju u vašem području.
  • Nadogradite antenu (vazdušnu) sa višim koeficijentom pojačanja.