Štampanje

Daljinski upravljač ne funkcioniše.

Proverite da li TV radi ispravno

Proverite da li daljinski upravljač radi pravilno

 • Usmerite daljinski upravljač u senzor daljinskog upravljača koji se nalazi na prednjoj strani TV-a.
 • Uklonite sve prepreke iz područja senzora daljinskog upravljača.
 • Fluorescentno svetlo može da ometa rad daljinskog upravljača; pokušajte da isključite bilo koje fluorescentno svetlo.
 • Proverite da li smer svake baterije odgovara pozitivnom (+) i negativnom (-) simbolu u odeljku za baterije.
 • Napajanje baterija može da bude slabo. Uklonite poklopac daljinskog upravljača i zamenite baterije.
  • Tip sa klizajućim poklopcem
  • Tip sa otvaranjem na pritisak

Resetujte daljinski upravljač

Ako daljinski upravljač ne radi pravilno zbog slabog kontakta baterije ili statičkog elektriciteta, problem se može rešiti resetovanjem daljinskog upravljača.

 1. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
 2. Držite taster za uključivanje na daljinskom upravljaču tri sekunde.
 3. Stavite nove baterije u daljinski upravljač.

Ako problem nastavi da se javlja pogledajte stranice Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a i Često postavljanja pitanja za rešavanje problema.

Napomena

 • Kada TV isključite sa napajanja pa ga ponovo uključite, on neko vreme možda neće moći da se uključi čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u. To se dešava zbog toga što je potrebno određeno vreme da se sistem pokrene. Sačekajte oko 10 do 20 sekundi pa pokušajte ponovo.
 • Kada ne možete da izvršite pretragu glasom, aktivirajte taster pritiskom na taster HOME i izborom [Подешавања] — [Glasovni daljinski upravljač].